Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Wednesday 23 June 2021

Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin, Anna