Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Podczas porannych zajęć w grupie II nie zabrakło w tym dniu działań rozbudzających wyobraźnię i wzmacniających wiarę we własne możliwości.
W piątkowe przedpołudnie, 10.09.2021 r., gośćmi w naszym przedszkolu byli ratownicy medyczni. Przeprowadzili oni zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Ratujemy życie” z Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”. Było to bardzo ważne spotkanie, w którym udział wzięły wszystkie dzieci z naszego przedszkola.
W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu będzie realizowany program edukacji prozdrowotnej "Przedszkolak w formie". Został on opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i statut przedszkola w celu uświadomienia dzieciom i rodzicom wartości oraz zasad zdrowego i aktywnego stylu życia. Program przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych ze wszystkich grup wiekowych i dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Duży nacisk położony został na realizację proponowanych zadań i treści z nastawieniem na wielokierunkową aktywność dzieci i nabycie przez nie nowych umiejętności.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się według poniższego harmonogramu.
Drodzy Rodzice dzieci sześcioletnich
Adaptacja dziecka w przedszkolu może trwać kilka tygodni: dwa, cztery, a niekiedy więcej. Dziecko musi w tym czasie poznać nowe miejsce, przystosować się do innego rytmu dnia, a także zaakceptować obowiązujące w przedszkolu zasady. Nawiązuje relacje z paniami i dziećmi. To wszystko wymaga od niego sporego wysiłku. Procesowi oswajania tych wszystkich nowości sprzyja regularność. Gdy maluch choruje i nie chodzi do przedszkola, proces adaptacji wydłuża się.

 
Od 1 września 2021 r. przedszkole będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS  z 19 listopada 2020 r.

Po przyjęciu dziecka do placówki rodzice zobowiązani są wypełnić deklarację i oświadczenia -  do odbioru u nauczycieli poszczególnych grup.

 
Dzieci z naszego przedszkola otrzymały nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawnictwo "Bliżej Przedszkola" pt. "Śniadanie mistrzów - jemy zdrowo i kolorowo".
Nasze przedszkole włączyło się do zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt w ramach akcji "Podaj łapkę".

Poniedziałek 20 września 2021

Klemens, Mieczysława, Irena, Faustyna, Oleg, Eustachiusz, Eustachy, Fausta, Dionizy, Miłostryj, Barbara, Perpetua, Agnieszka