Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6ºº - 730     -  Schodzenie się dzieci.
 
PODSTAWA PROGRAMOWA 730 - 1230
 
730  - 800 -  Zabawy indywidualne i zespołowe
                             organizowane w sali.
800 - 820   -  Ćwiczenia i zabawy poranne
820 - 830      - Zabiegi higieniczne , czynności   porządkowe,
                      przygotowanie do śniadania.                                         
830 - 900   -  Śniadanie
900 - 1000  - Zajęcia obowiązkowe organizowane z całą   
                      grupą.(długość zajęcia dostosowana do grupy
                      wiekowej)
1000- 1110  - Zabawy ruchowe, terenowe  na placu zabaw.
                     Spacery  organizowane przez nauczyciela oraz  
                    wynikające z zainteresowań dzieci.  Obserwacja
                     najbliższego    otoczenia przyrodniczego                      
                     i społecznego.
                            
                          
1110 – 1130- Przygotowanie do obiadu ( czynności
                        higieniczne  i samoobsługowe).
 
1130 – 1200 - Obiad.
1200 - 1400 - Grupa I – leżakowanie.
                        Grupa II, III, IV -  zabawy ruchowe,
                       integracyjne,  konstrukcyjne, zajęcia
                       wyrównawcze, indywidualne   w małych
                        grupach. Zabawy w ogrodzie.
                        Zajęcia dodatkowe.
                  
 1400 - 1420Podwieczorek.
 
1420 - 1600 - Zabawy (w sali lub na powietrzu)
                        organizowane i dowolne, praca indywidualna 
                        z dzieckiem.
1600- 1700 -  Rozchodzenie się dzieci. Czynności związane
                       z  zamykaniem przedszkola.
 
 
 
                                         Ustalony na wniosek Rady Pedagogicznej
                                                                          z dnia 31 sierpnia 2020 r.