Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
 
 Opłaty za przedszkole należy uiszczać na konto:
 

83156000132003783100000024

Przedszkole Samorządowe Nr 14

 
W  tytule należy podać: 

numer przedszkola,

imię i nazwisko dziecka,

kwotę za wyżywienie,

kwotę za pobyt.

Opłatę uiszczamy do 20 - go każdego miesiąca.


 
Podstawa prawna:
 
UCHWAŁA NR XXXI/413/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 roku.
 
Opłata za pobyt dziecka w wieku do 5 lat składa się z dwóch części:
 
- stawka żywieniowa - 7,90 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek), 6,20 zł za dwa posiłki,
 
- 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w godzinach  7.30 - 12.30.
 
Dzieci 6 - letnie, realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uiszczają wyłącznie opłatę za wyżywienie.
 
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu obniżana jest o 50%  na drugie i każde następne dziecko w przypadku
gdy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci.
 
Rozliczenie opłat za przedszkole dokonywane jest na podstawie czytników rejestrujących pobyt dziecka w przedszkolu.