Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Rada rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
         W każdej grupie wiekowej zostali wybrani rodzice ( 3 osoby)
do  Rady Rodziców.
Na pierwszym zebraniu rodzice wybierali między sobą Przewodniczącego, zatępcę przewodniczącego, 
sekretarza, skarbnika.
Rodzice sami decydują, czy będzie utworzony fundusz na rzecz Rady Rodziców.