Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Język angielski: wtorek godz. 9.30 , czwartek godz. 9.30

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI:

A. Nowakowska - czwartek 11.30-12.30
D. Owcarz - poniedziałek 11.30-12.30

Konsultacje będą się odbywały po uprzednim zgłoszeniu potrzeby i ustaleniu terminu spotkania.

HARMONOGRAM IMPREZ:

OGŁOSZENIA:

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z wychowawcami: gr1_PS14@interia.pl

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC LISTOPAD:

-   "Mała i duża ojczyzna"
-   "W świecie wyobraźni"
-   "Przygotowania do zimy"
-   "Nasze ciało"
                                                                           
Piosenka miesiąca

"Mazurek Dąbrowskiego"

Jeszcze Polska nie zginęła
kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła
szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski
z ziemi włoskiej do Polski!
Za twoim przewodem
złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
po szwedzkim zaborze,
dla Ojczyzny ratowania
wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski…

Wiersz miesiąca

"Katechizm polskiego dziecka"

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

 Język angielski:

Słownictwo:

Mum/ mam/ :mama
Dad : tata
Grandad: dziadek
Grandma: babcia