Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Środa 23 czerwca 2021

Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin, Anna