Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

przerwa w pracy PS14

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

Zgodnie z Zarządzeniem nr 392 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 14.10.2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Piotrków Trybunalski przerwę w pracy Przedszkola Samorządowego nr 14
w roku szkolnym 2020/2021 ustalono w okresie 24.07.2021 r. - 31.08.2021 r.