Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

przerwa w pracy PS14

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =

Zgodnie z Zarządzeniem nr 261 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 24.09.2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Piotrków Trybunalski przerwę w pracy Przedszkola Samorządowego nr 14
w roku szkolnym 2021/2022 ustalono w okresie 23.07.2022 r. - 31.08.2022 r.