Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i ich Rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
camera-108531_640
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.


„Najciekawsze zdjęcie z wakacji”

 
Cele konkursu:

– uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu wakacyjnego wypoczynku oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka;
- rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody;
- rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 14 w Piotrkowie Tryb.,
ul. Krakowskie Przedmieście 13.

Koordynator konkursu: Jadwiga Radoszewska
Kontakt: Tel. 44 732 56 66

Regulamin konkursu:
  1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
  1. Uczestnik konkursu może przesłać 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody na adres e-mail: przedszkole14@przedszkole14.piotrkow.pl
      W temacie wiadomości należy napisać: Konkurs fotograficzny wakacje
      W treści wiadomości powinny znaleźć się następujące informacje:
  • imię i nazwisko dziecka - uczestnika konkursu
  • krótki opis fotografii (miejsce wykonania, co przedstawia).
  1. Kartę zgłoszeniową można będzie uzyskać we wrześniu u wychowawców poszczególnych grup.
  2. Pracę konkursową należy przesłać do 8 października 2021 roku. W tym samym dniu upływa termin oddania wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z klauzulą informacyjną RODO.
  1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • dzieci młodsze (grupa I i II)
  • dzieci starsze (grupa III i IV)
       W każdej z powyższych kategorii laureaci (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami, przewidujemy także wyróżnienia.
       6.   Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego  nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim w ostatnim tygodniu października br.
       7. Nadesłanie fotografii oznacza zgodę na jej publikację na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim.
 
powrót