Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs plastyczny "Aktywnie zacznij wiosnę"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
photo-frame-1698483_640
Zapraszamy do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Aktywnie zacznij wiosnę”. 
 
 
Cele konkursu:
 • Upowszechnienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu i w domu.
 • Promowanie twórczości dziecięcej.
 • Rozwijanie kreatywności.
 
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 14 w Piotrkowie Tryb.,   ul. Krakowskie Przedmieście 13, 
 
Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Mianowska, Anna Olasik, Jadwiga Radoszewska.
Kontakt: tel. 44 732 56 66
 
Regulamin konkursu:
 
 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Technika wykonania prac: dowolna – płaska lub przestrzenna.
 3. Format prac: A3 i A4.
 4. Dziecko przystępujące do konkursu może zgłosić jedną pracę.
 5. W wykonanie pracy może zaangażować się również rodzina dziecka.
 6. Prace należy opatrzyć z tyłu metryczką zawierającą imię i nazwisko oraz wiek dziecka.
 7. Prace konkursowe przejdą kilkudniową kwarantannę.
 8. Termin dostarczania prac upływa 10.05.2021 r.
 9. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Samorządowego nr 14,
          ul. Krakowskie Przedmieście 13, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 1.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.05.2021 r. podczas Dni Sportu Przedszkola Samorządowego nr 14.
 2.  Laureatów wyłoni trzyosobowe jury pod przewodnictwem koordynatora konkursu.
 3.  Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem, stopień trudności techniki wykonania, estetyka wykonania, oryginalność, pomysłowość, wkład pracy.
 4.  Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody.
 5.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim.
 6.  Dyplomy i nagrody zostaną wręczone 12.05.2021 r.
 7.  Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka biorącego udział w konkursie zobowiązani są do wypełnienia klauzuli informacyjnej RODO, która będzie dostępna w korytarzu przedszkola lub u wychowawców grup.
 
 
powrót