Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Witamy po wakacjach - nowy rok 2021/2022

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
525x221
Od 1 września 2021 r. przedszkole będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS  z 19 listopada 2020 r.

Po przyjęciu dziecka do placówki rodzice zobowiązani są wypełnić deklarację i oświadczenia -  do odbioru u nauczycieli poszczególnych grup.

 

Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci:
1.Dziecko zdrowe do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna osoba.
2.Po wejściu do placówki:
  • rodzic dezynfekuje ręce swoje,
  • dziecko myje ręce  po wejściu do sali,
  • odbijamy kartę w czytniku.
3 .Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek założenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych ( lub zdezynfekować ręce).
4. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń , dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.
5. Woźne przypisane do poszczególnych grup oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego lub szatni przez wyznaczonego pracownika  i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej.
6. W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, a pracownik informuje o fakcie dyrektora przedszkola.
7. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).
8. Odbiór dziecka rodzice sygnalizują dzwoniąc domofonem na określoną grupę. 
9.Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki, kontakt dzwonka oraz podłogę w holu głównym.

Rodzice/opiekunowie kontaktują się z nauczycielem w holu głównym z zachowaniem bezpiecznej odległości i ochrony osobistej; chęć kontaktu  z nauczycielem zgłaszają do pracownika administracyjno-obsługowego dyżurującego w holu głównym przedszkola.Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymają karty do czytnika w dniu 1 września podczas odbioru dziecka z przedszkola.


Z poważaniem
Justyna Ziemba

Załączniki artykułu

powrót