Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs czytelniczo-plastyczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
paints-ga1c80afdd_640
Zapraszamy do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie czytelniczo-plastycznym dla całych rodzin pt. „Polskie dzieje malowane w legendach i wierszach”.
Regulamin konkursu:

I. Organizator:

Przedszkole Samorządowe nr.14 w Piotrkowie Tryb.

II. Cele konkursu:
1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców
2. Rozbudzanie zainteresowania literaturą patriotyczną polskich autorów
3. Rozwijanie postawy patriotycznej,
4. Rozbudzenie wrażliwości oraz inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
5. Kształtowanie postawy otwartości wypowiedzi plastycznej.
6. Wzmacnianie więzi rodzinnych.

III. Czas i miejsce konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 24.10.2022 r. i trwać będzie do 7.11.2022 r.
Prace konkursowe należy złożyć do 7.11.2022 r. u koordynatorów konkursu ( grupa 1)

IV. Udział w konkursie:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat.
2. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych 3–4 oraz 5– 6-latki.
3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do stworzenia jednej ilustracji w oparciu o wybrany przez siebie wiersz, legendę lub inny utwór literacki o tematyce patriotycznej, narodowej.
4. Ilustracje można wykonać techniką dowolną.
5. Konkurs skierowany jest do rodzin dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 14 w Piotrkowie Tryb.

V. Sprawy organizacyjne:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszeniowych wraz z pracą plastyczną do dnia 07.11.2022 r.
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Uroczystego Apelu z Okazji 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości dnia 10.11.2022. o godz. 11.00. w naszym przedszkolu.
3. Dodatkowa informacja o laureatach konkursu wraz ze zdjęciami nagrodzonych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.
4. Dla laureatów konkursu przewidziane zostały nagrody.
5. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych prac i nagród specjalnych.


Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są również w na stronie internetowej przedszkola oraz u wychowawców grupy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przekazujący prace na konkurs zgadzają się na ich eksponowanie w korytarzu głównym Przedszkola Samorządowego nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim oraz umieszczeniu ich na stronie internetowej przedszkola.
2. Biorący udział w konkursie akceptują jego regulamin, który dostępny jest w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie www.przedszkole14.piotrkow.pl
3. Przekazując prace na konkurs, uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady zawarte w powyższym regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w konkursie.Serdecznie zapraszamy do udziału!
Organizatorzy: Rada Pedagogiczna PS nr14 w Piotrkowie Trybunalskim
Koordynatorzy projektu – Dominika Owcarz, Anna Nowakowska gr. 1

Załączniki artykułu

Karta zgłoszeniowa (odt) 0.02mb, (Pobrań: 10)
Regulamin konkursu czytelniczo - plastycznego (odt) 0.11mb, (Pobrań: 15)
powrót